Änggårdsbergen

Under kategorin ‘Trails’ kommer vi att lägga ut beskrivningar på områden vi brukar springa i regelbundet eller kanske bara har besökt någon enstaka gång.
Jag börjar med Änggårdsbergen, det skogsparti mellan Göteborg och Mölndal där vi oftast tränar. Området är ganska litet, välbesökt och med ett stort antal stigar. Trots detta kan man genom att avvika från huvudlederna springa på rätt länge utan att se någon annan människa och även hitta små stycken av näst intill orörd natur.
Området karaktäriseras av ett antal åsar som går från nordväst till sydost. Dessa kan utnyttjas på olika sätt, man kan t ex springa från Änggården till Eklanda uppe på åsarna eller så kan man välja en väst-östlig sträcka för att få det mer kuperat.
Några stigar värda att nämna:
Stigen som går från den östra dalen upp till den öppna gräsytan norr om Sandås är besatt av onda makter; här har jag vid ett tillfälle skadat ljumsken och vid ett annat slet jag sönder jackan.
Stigen från Axlemosse till Änggården som går parallellt med den stora stigen är trixig med tätt buskage och många hinder, som gjord för att jaga varandra på. Här kan det också vara farligt om man inte ser upp, framför allt Johan har förlorat en ansenlig mängd blod på denna sträcka.
De flesta häststigarna är bra med många kurvor och backar. På sensommaren är det värt att besöka den östra dalen, på sluttningarna österut kan man här hitta små regnskogslika områden med kompakt grönska och slingerväxter överallt.
Sammanfattningvis ett bra område, lite litet men ändå med många små stigar att upptäcka.

/Erik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *